Drukowanie Świadectw, Arkuszy Ocen, dokumentów przedszkolnych, legitymacji, ...
Nowe wzory.
Generator Oceny Opisowej.
Oprogramowanie pomocnicze do definiowania własnych wzorców i dokumentów.

Strona główna

Najbardziej znany i rozpowszechniony program do hurtowego lub indywidualnego drukowania świadectw.

Licencja dla wszystkich nauczycieli, komplet gotowych wzorców (niżej jest szczegółowa lista), procedura hurtowego rozmnażania wzorca na wielu nauczycieli, Generator Oceny Opisowej, arkusze ocen, Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla przedszkoli, łatwy program MIKROCENZURKA w kompecie jako alternatywa dla nauczyciela słabo radzącego sobie z komputerem, narzędzia LINIUSZEK i WYMIAR do samodzielnego definiowania własnych wzorców w komplecie.

Teraz coś jeszcze - program wypowie oceny głosem lektora, a Ty je wygodnie sprawdzisz!

Nowość - Cenzurka LastMinute - do pobrania przez Internet.

O programie
Co nowego?
Wymiarowanie cenzurki
Program WYMIAR
Program LINIUSZEK
Program MIKROCENZURKA
Gotowe wzorce cenzurek
Rozmnażanie wzorca
Wpisywanie danych
Drukowanie
Druk na czystym papierze
Często zadawane pytania
 
O programie

 


 

Zagadnienie komputerowego druku cenzurek reguluje Rozporządzenie MEiN z 29 czerwca 2021 r..

Oto najważniejsze cechy naszego programu, wyróżniające go spośród innych programów tego typu:

 • Hurtowo obsługuje całą szkołę - proszę zwrócić uwagę na procedurę "Rozmnóż na poszczególne oddziały",
 • Wychowawcy (lub uczniowie) wcześniej wprowadzają wszystkie informacje. Hurtowy wydruk następuje potem, pod kontrolą np. szkolnego informatyka,
 • Tabele wypełnia się błyskawicznie - by pojawiło się 30 napisów Białystok, wystarczy raz wpisać to w tzw. zaznaczeniu grupy komórek.
 • Definiuje stałe frazy tekstowe, przypisywane do wybranych klawiszy, co bardzo przyspiesza wypełnianie dokumentu,
 • Dane możemy przygotować w arkuszu Excel,
 • Program czyta oceny głosem lektora, a Ty wygodnie je weryfikujesz,
 • Możemy pracować w domu, mogą nawet pracować uczniowie w szkolnej pracowni komputerowej.
 • Wstawia frazy w rubryki lub drukuje kompletny dokument na czystym papierze,
 • Umieszcza na formularzu elementy graficzne, godła, herby.
 • Operuje tekstem łamanym w szpaltę o regulowanym odstępie międzyliniowym (tzw. V-korekta),
 • Zawiera generator szpaltowej oceny opisowej dla klas młodszych szkoły podstawowej,
 • Oblicza średnie ocen uczniów i klas,
 • Umożliwia przygotowanie własnych krojów świadectw. W komplecie znajdują się bezpłatne programy wspomagające tworzenie dowolnych formularzy LINIUSZEK i WYMIAR,
 • Obsługuje formaty A4 oraz A3, a także dowolne , samodzielnie zdefiniowane (legitymacja, ...),
 • Przenosi dane do i z programów bazodanowych lub do i z arkusza Excel,
 • Jest dostępny w taniej wersji MINI, przeznaczonej dla pojedynczej osoby,

Program w żaden sposób nie integruje się z Państwa komputerem. Nie modyfikuje rejestru, nie instaluje własnych bibliotek, nie zmienia układu menu Start. By go usunąć z komputera, wystarczy pliki usunąć fizycznie z dysku.

Co nowego?

 

Wersja 2022:
 • Nowe wzory według Rozporządzenia MEiN z dn. 29 czerwca 2021.
Wersja 2021:
 • Uporządkowanie wzorów przejściowych.
Wersja 2020:
 • Wzory wg. Rozporządzenia MEN z sierpnia 2019.
 • Uzupełnienie kolekcji wzorów wg. Rozporządzeń MEN o tzw. wzory przejściowe.
 • Wzory ART z kwietnia 2020.
Wersja 2019:
 • Nowe wzory wg. Rozporządzenia MEN z sierpnia 2019.
 • Nowe wzory dla szkół artystycznych.
Wersja 2018:
 • Nowe wzory wg. Rozporządzenia MEN z kwietnia 2018.
 • Kilka kolejnych drobiazgów umilających pracę (kopiowanie i wklejanie czcionki, łatwiejsze kolorowanie fraz, ...).
Wersja 2017:
 • Poprawna praca w systemie operacyjnym Windows 10.
 • Nowe wzory ukończenia SP i Gimnazjum z nadrukiem Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) Rozp. MEN z 18 stycznia 2017.
Wersja 2016:
 • Poprawna praca w systemie operacyjnym Windows 10.
 • Nowe wzory dokumentów szkół artystycznych zgodnych z Rozporządzeniem MKiDN z 15 kwiatnia 2016.
Wersja 2015: **
 • Nowe wzory dokumentów szkół artystycznych zgodnych z Rozporządzeniem MKiDN z 29 kwiatnia 2015.
 • Nowy wzór legitymacji MEN-I/50a/2 w wersji pojedynczej i jako składanka 4 x 2 do pocięcia (gilosz i nadruk).
Wersja 2013:
 • Kolejne, nowe wzory dokumentów zgodnych z Rozporządzeniem MEN z marca 2013.
 • Cichy zapis bezpieczeństwa.
 • Większe możliwości wyrównywania szpalt (tzw. miękki Enter).
Wersja 2012:
 • Kolejne, nowe wzory dokumentów zgodnych z Rozporządzeniem MEN.
 • Nowe dokumenty dla szkół artystycznych wg. rozporządzenia MKiDN z 15 marca 2012.
 • Znaczna poprawa szybkości druku.
 • Poprawna praca w systemach operacyjnych Windows XP, Vista, 7.
Wersja 2011:
 • Nowe wzory dokumentów zgodnych z Rozporządzeniem MEN (w tym dokumenty dla przedszkoli).
 • Generator Ocen Opisowych także w wersji dla przedszkoli.
 • Ukrywanie wybranych fraz - np. linii kropeczek pod imieniem i nzawiskiem.
 • Szybkie wybieranie kroju czcionki dla całego świadectwa oraz poszczególnych fraz.
 • Nowy atrybut "wcięcie" - pierwsze zdanie ocen opisowych może mieć głębszy i regulowany akapit
Wersja 2010:
 • Nowe dokumenty dla SP, Gimnazjum i przedszkoli. Są już gotowe!
 • Program wypowiada sekwencję ocen, zdecydowanie ułatwiając ich weryfikację.
 • Połączono wzorce bez wyróżnienia i z wyróżnieniem w jeden dokument.
 • Dzięki połączeniu wzorców dodano obszerny moduł obliczający statystyki ocen klasy.
 • Dodano moduł przygotowujący karteczki z powiadomieniami w standardzie Word'97.
 • Dodano ochronę przed przypadkową edycją przez nauczyciela tych fraz, które wpisał administrator.
 • W wersji MAXI programu znajduje się uproszczony program do drukowania MikroCenzurka.
Wersja 2009:
 • Przygotowano wersję mobilną programu, umożliwiającą pracę np. bezpośrednio z PenDrive'a.
 • Przebudowano strukturę plików, uzyskując istotne zmniejszenie ich objętości.
Wersja 2008:
 • Dla specjalistów definiujących własne dokumenty: dodano funkcję wczytywania skaningu i obserwacji świadectwa na jego tle.
 • W świadectwach podstawówki i gimnazjum są Arkusze Ocen (dostępne w wersji Cenzurka MAXI).
 • Zdefiniowano wzorce dla podstawówki specjalnej i gimnazjum specjalnego.
 • Zwiększono zestaw "egzotycznych" ocen w rodzaju "uczęszczał", "niekasyfikowana", ...
 • Zaimplementowano nowy atrybut oceny: "Czy wliczać do średniej".
 • Dodano nową frazę "Linia", (obok wcześniejszych "Tekst", "Ocena", "Obrazek") umożliwiającą budowanie dokumentów z tabelami, np. arkuszy ocen.
 • Przebudowano podgląd cenzurki, uzyskując całkowitą zgodność z wydrukiem.
 • Wprowadzono manipulowanie położeniami fraz bezpośrednio na podglądzie świadectwa.
 • Ze względu na możliwość połaczenia z arkuszami ocen zwiększono liczbę stron dokumentu.
Wersja 2007:
 • Gdyby zmieniły się wzorce świadectw - jak to bywało w ubiegłych latach - udostępnimy je Państwu bez dodatkowych opłat na tych stronach internetowych. Przy okazji przypomnijmy, że w naszym programie z łatwością Państwo opracują własny lub zmodyfikują istniejący wzorzec. W wersji HURT programu natychmiast udostępnią go Państwo szkolnej społeczności.
 • Wzorzec SP I-III w części Generator Oceny Opisowej przygotowano w drugiej ("Piszesz równo ...") i trzeciej ("Uczeń pisze równo ...") osobie.
Wersja 2006:
 • V-korekta (rozluźnianie wierszy w ocenie opisowej) z dokładnością mniejszą od pół milimetra.
 • Praca na dwóch monitorach - najtańsza, doskonała karta graficzna w naszej ofercie.
Wersja 2005:
 • Nowe wzorce świadectw (prosimy porównać Rozporządzenie MENiS z 14 marca 2005 ...).
 • Własnoręczne definiowanie dokumentów w oparciu o skaning - nanoszenie na obraz współrzędnych ustawiających frazy.
 • Rezygnacja z zabezpieczenia programu za pomocą klucza.
 • Tania wersja Osobista dla pojedynczego nauczyciela.
 • Podgląd wydruków tabelarycznych (zbioru danych do wdrukowania w cenzurki).
 • Nowy, ładny interfejs.
Wersja 2004:
 • Wymiarowanie dokumentu w oparciu o jego skanning zostało wbudowane w program. Po "złapaniu skali" klikanie myszką w poszczególne punkty obrazu dokumentu od razu wprowadza współrzędne do odpowiedniej tabeli. (Przypominamy jednakże, że większość istotnych dokumentów otrzymają Państwo w wersji gotowej do zadrukowywania.)
 • Nowe wzorce świadectw.
Wersja 2003:
 • Interpretacja nowego znaku '\' w tekstach - przejdź do nowej linii. Dzięki temu np. frazę trzech wykropkowanych linijek można zapisać jako
  .>\.>\.>
  a nie jako trzy oddzielne frazy:
  .>
  .>
  .>
  Znak '>' rozwija znak poprzedzający - tutaj kropkę. Powyższe prowadzi do:
  ................................................
  ................................................
  ................................................
 • Dzięki implementacji fraz wieloliniowych kropek i wieloliniowych szpalt uzyskano absolutne dopasowanie oceny opisowej na pustych formularzach cenzurek.
 • Dwukrotne kliknięcie w formularz wymiarowania fraz pokazuje frazę na podglądzie (fraza jest otoczona ramką).
 • Dwukrotne kliknięcie w formularz danych uczniowskich pokazuje konkretną frazę na podglądzie.
 • Skalowanie (powiększanie) podglądu ograniczono do wartości wyznaczonych ziarnistością czcionki, co podnosi wierność odwzorowania podglądu.
 • Uaktualniono wzorce cenzurek w formatach A3 i A4, w wersji na czysty papier giloszowy i do klasycznego zadrukowywania.
 • Dodano operację Edycja / Cofnij zmiany (Alt BackSpace).
 • Uaktualniono interfejs programu.
Wersja 2002:
 • Generator oceny opisowej.
 • Nadruk całego obrazu świadectwa na czystym papierze giloszowym albo klasyczne wstawianie fraz.
 • Zdefiniowano zestaw wzorców w formacie A3 (maturalne, ...).
 • Usprawniono program Wymiar do samodzielnego definiowania wzorca w oparciu o skaning dokumentu.
 • Dodano program Liniuszek (skalowana linijka powierzchniowa) do samodzielnego definiowania wzorców.
Wymiarowanie formularza cenzurki

 


 

Wraz z programem otrzymają Państwo kilkadziesiąt najważniejszych wzorców cenzurek. Ponadto w programie można łatwo zmienić wzorzec lub zdefiniować własny. Jeśli brakuje Waszego wzorca, szkolny ekspert komputerowy - zwymiaruje używany w Państwa placówce formularz świadectwa czy innego dokumentu. Określi pozycję i inne cechy każdej wdrukowywanej frazy i dane te wpisze do specjalnej tabelki, pokazanej na fotografii obok.

Potem rozda (np. na dyskietkach) efekt swej pracy nauczycielom - wychowawcom.

Do wymiarowania dokumentu wystarczy zwykła linijka - chodzi tu o zmierzenie w milimetrach położenia każdej frazy. Mamy też specjalny, bezpłatny program do wymiarowania w oparciu o skaning dokumentu.

Wymiarowanie przeprowadzamy "raz na zawsze". Potem wystarcza wpisywać do formularza konkretne dane.

Wymiarowanie dokumentu (odczytywanie współrzędnych fraz) można przeprowadzić za pomocą linijki, ale też można to zrobić, wcześniej wskanowując do komputera obraz cenzurki.

Skanowanie należy przeprowadzić z rozdzielczością 50-100 punktów na cal.

Najpierw ustawiamy mysz w dwóch odległych punktach (rogach pola giloszowego?) i naciskamy klawisz A i B. Odległości tych punktów w poziomie i w pionie wpisujemy do edytorków. Jest to procedura "łapania skali" obrazu dokumentu w stosunku do prawdziwej cenzurki.

Potem klikamy w wybrane punkty skaningu -współrzędne tych punktów automatycznie zapełniają tabelę wymiarowania dokumentu. Pamiętajmy, że wszystkie frazy ostatecznie dopasujemy manewrując marginesami wydruku.

Uwaga:

wymiarowanie najprawdopodobniej nie będzie potrzebne - w komplecie oprogramowania otrzymają Państwo gotowe do użycia wzorce najważniejszych świadectw.
Program WYMIAR


 

Uwaga:

Program WYMIAR (budowanie wzorców w oparciu o skaning dokumentu) został wbudowany do programu głównego. Program ten znajduje się ciągle w naszym pakiecie ze względu na upodobania Starych Klientów.
Program Wymiar służy do szybkiego wymiarowania dokumentu w oparciu o jego skaning. Gdy myszka wędruje po obrazie dokumentu, w pasku tytułowym ukazują się prawdziwe pozycje w milimetrach. Pozycje te należy przenieść do programu Cenzurka.

Pozycje te można przenosić także przez windowsowy Schowek.

By komputer potrafił przeliczyć pikselowe pozycje myszki, przesuwającej się nad obrazem dokumentu w milimetrowe pozycje w prawdziwym dokumencie, musimy wybrać i wymierzyć dwa punkty odniesienia.

Wszystko to jest opisane w programie Wymiar - wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszki w jego okienko.

WYMIAR jest bezpłatny i należy go sprowadzić w spakowanej postaci (331 kB) z Internetu, klikając tutaj ... Jeśli zdecydują się Państwo na zakup, program WYMIAR znajdziecie na komercyjnym krążku CD.

Dodatkowe wyjaśnienia: Astar 05, tel. (85) 6617-563

Program LINIUSZEK
Program ten służy do budowania obrazu dokumentu w oparciu o specjalny wzorzec linijki, wydrukowany na przezroczystym materiale (np. kalce technicznej). Liniuszek umożliwia wydrukowanie wzorca w dowolnej skali. Taki wydruk przykłada się do świadectwa i odczytuje współrzędne poszczególnych fraz.

LINIUSZEK jest bezpłatny i należy go sprowadzić w spakowanej postaci (251 kB) z Internetu, klikając tutaj ... Jeśli zdecydują się Państwo na zakup, program LINIUSZEK znajdziecie na komercyjnym krążku CD.

Program MIKROCENZURKA, czyli wpisz i wydrukuj ...

Do programu w wersji MAXI jest dołączony łatwy program Mikrocenzurka. Mikrocenzurka jest uproszczoną wersją programu do wypełniania świadectw. Po uruchomieniu programu odczytujemy wybrany wzorzec, uczeń po uczniu wpisujemy dane i od razu drukujemy świadectwa. Dane wpisujemy bezpośrednio w widoczny na ekranie obraz świadectwa. Ważne, że po przejściu do następnego ucznia dane nie są usuwane - zatem takie dane jak nazwa szkoły, data Rady Pedagogicznej są wpisywane tylko raz.

Wpisywane dane nie mogą być zapisane (należy od razu wydrukować świadectwo). Nie można edytować ustawienia fraz.

Ważne jest, by nauczyciele pracujący z MIKROCENZURKĄ otrzymali wzorce zweryfikowane, bo program ten ma niewielkie możliwości ingerencji w strukturę dokumentu. MIKROCENZURKA to łatwa praca w stylu wypełnij, wydrukuj, zapomnij.

Gotowe wzoryUwaga: jeśli są Państwo zdecydowani na zakup programu, prosimy nie ściągać wzorów - wszystko dostarczymy pocztą.

Wzory dla programu Cenzurka w wersji 2022:

Dla szkoły podstawowej

 • MEN-I/1/1 z arkuszem ocen MEN-I/44/1 (klasy I-III).
 • MEN-I/3/1 i MEN-I/4-w/1 z arkuszem ocen MEN-I/44/1 (klasy IV-VII).
 • MEN-I/8/1 i MEN-I/9-w/1 z arkuszem ocen MEN-I/44/1. (klasa VIII).
 • MEN-I/44/1 (strona tytułowa arkusza ocen).

 • MEN-I/5/1 (przysposobienie do pracy).
 • MEN-I/10/1.

 • MEN-I/6/1 (niepełnosprawni).
 • MEN-I/11/1.
 • MEN-I/46/2 (strona tytułowa arkusza ocen).

Dla szkoły specjalnej
 • MEN-I/47/2 (strona tytułowa arkusza ocen).
 • MEN-I/28/2 (promocyjne z arkuszem ocen).
 • MEN-I/29/2 (ukończenia z arkuszem ocen).
Dla liceum
 • MEN-I/48/2 (strona tytułowa arkusza ocen).
 • MEN-I/13/2 i MEN-I/14-w/2 (promocyjne z arkuszem ocen).
 • MEN-I/16/2 i MEN-I/17-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen).
Dla technikum
 • MEN-I/50/2 (strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk).
 • MEN-I/19/2 i MEN-I/20-w/2 (promocyjne z arkuszem ocen) wersje A4 i A3.
 • MEN-I/21/2 i MEN-I/22-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen) wersje A4 i A3.
Dla szkoły branżowej I st.
 • MEN-I/51/2 (strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk).
 • MEN-I/23/2 i MEN-I/24-w/2 (promocyjne z arkuszem ocen).
 • MEN-I/25/2 i MEN-I/26-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen).
Dla szkoły branżowej II st.
 • MEN-I/52/2 (strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk).
 • MEN-I/27/2 (ukończenia z arkuszem ocen strony semestralne i strona końcowa).
Dla szkoły policealnej
 • MEN-I/53/2 (strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk).
 • MEN-I/30/2 (ukończenia z arkuszem ocen strony semestralne i strona końcowa).
Legitymacje
 • MEN-I/1 i MEN-I/1 x 8 (8 szt. na karton A4 horyzontalnie).
 • MEN-I/2 i MEN-I/2 x 8 (8 szt. na karton A4 horyzontalnie).
 • MEN-I/3-N i MEN-I/3-N x 8 (8 szt. na karton A4 horyzontalnie).
 • MEN-I/4-N i MEN-I/4-N x 8 (8 szt. na karton A4 horyzontalnie).
Dla szkół artystycznych
 • ART/1 w wersjach A4 i A3.
 • ART/3 i ART/3/w w wersjach A4 i A3.
 • Nowe: ART/3a i ART/3a/w w wersjach A4 i A3.
 • Nowe: ART/3c w wersjach A4 i A3.
 • ART/4 i ART/4/w w wersjach A4 i A3.
 • Nowe: ART/6 i ART/6/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/7 i ART/7/w.
 • Nowe: ART/20 i ART/20/w w wersjach A4 i A3.
 • Nowe: ART/20a w wersjach A4 i A3.
 • ART/20b w wersjach A4 i A3.
 • ART/21 w wersjach A4 i A3.
 • ART/25 w wersjach A4 i A3.
 • ART/29 i ART/29/w.
 • ART/32.
 • ART/33.
 • ART/40 i ART/40/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/41 i ART/41/w w wersjach A4 i A3.
Zaświadczenia
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych.
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych.
 • Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Wzory dla programu Cenzurka w wersji 2021:

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Dla szkoły podstawowej

 • MEN-I/1/1 z arkuszem ocen MEN-I/44/1 (klasy I-III).
 • MEN-I/3/1 i MEN-I/4-w/1 z arkuszem ocen MEN-I/44/1 (klasy IV-VII).
 • MEN-I/8/1 i MEN-I/9-w/1 z arkuszem ocen MEN-I/44/1. (klasa VIII).
 • MEN-I/44/1 (strona tytułowa arkusza ocen).

 • MEN-I/5/1 (przysposobienie do pracy).
 • MEN-I/10/1.

 • MEN-I/6/1 (niepełnosprawni).
 • MEN-I/11/1.
 • MEN-I/46/2 (strona tytułowa arkusza ocen).

Dla szkoły specjalnej
 • MEN-I/47/2 (strona tytułowa arkusza ocen).
 • MEN-I/28/2 (promocyjne z arkuszem ocen).
 • MEN-I/29/2 (ukończenia z arkuszem ocen).
Dla liceum
 • MEN-I/48/2 (strona tytułowa arkusza ocen).
 • MEN-I/13/2 i MEN-I/14-w/2 (promocyjne z arkuszem ocen).
 • MEN-I/16/2 i MEN-I/17-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen).
Dla technikum
 • MEN-I/50/2 (strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk).
 • MEN-I/19/2 i MEN-I/20-w/2 (promocyjne z arkuszem ocen) wersje A4 i A3.
 • MEN-I/21/2 i MEN-I/22-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen) wersje A4 i A3.
Dla szkoły branżowej I st.
 • MEN-I/51/2 (strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk).
 • MEN-I/23/2 i MEN-I/24-w/2 (promocyjne z arkuszem ocen).
 • MEN-I/25/2 i MEN-I/26-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen).
Dla szkoły branżowej II st.
 • MEN-I/52/2 (strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk).
 • MEN-I/27/2 (ukończenia z arkuszem ocen strony semestralne i strona końcowa).
Dla szkoły policealnej
 • MEN-I/53/2 (strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk).
 • MEN-I/30/2 (ukończenia z arkuszem ocen strony semestralne i strona końcowa).
Legitymacje
 • MEN-I/1 i MEN-I/1 x 8 (8 szt. na karton A4 horyzontalnie).
 • MEN-I/2 i MEN-I/2 x 8 (8 szt. na karton A4 horyzontalnie).
 • MEN-I/3-N i MEN-I/3-N x 8 (8 szt. na karton A4 horyzontalnie).
 • MEN-I/4-N.
Dla szkół artystycznych
 • ART/1 w wersjach A4 i A3.
 • ART/3 i ART/3/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/3a i ART/3a/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/4 i ART/4/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/6 i ART/6/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/7 i ART/7/w.
 • ART/20 i ART/20/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/20a w wersjach A4 i A3.
 • ART/20b w wersjach A4 i A3.
 • ART/21 w wersjach A4 i A3.
 • ART/25 w wersjach A4 i A3.
 • ART/29 i ART/29/w.
 • ART/32.
 • ART/33.
 • ART/40 i ART/40/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/41 i ART/41/w w wersjach A4 i A3.
Zaświadczenia
 • Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych.
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych.

Wzory dla programu Cenzurka w wersji 2020:

Dla szkoły podstawowej

 • MEN-I/1/1 z arkuszem ocen MEN-I/44/1 (klasy I-III).
 • MEN-I/3/1 i MEN-I/4-w/1 z arkuszem ocen MEN-I/44/1 (klasy IV-VII).
 • MEN-I/8/1 i MEN-I/9-w/1 z arkuszem ocen MEN-I/44/1. (klasa VIII).
 • MEN-I/44/1 (strona tytułowa arkusza ocen).

 • MEN-I/5/1 (przysposobienie do pracy).
 • MEN-I/10/1.

 • MEN-I/6/1 (niepełnosprawni).
 • MEN-I/11/1.
 • MEN-I/46/2 (strona tytułowa arkusza ocen).

 • MEN-I/3/1 i MEN-I/4-w/1 (przejściowe klasa VII) z arkuszem ocen MEN-I/63m/1.
 • MEN-I/8/1 i MEN-I/9-w/1 (przejściowe klasa VIII) z arkuszem ocen MEN-I/63m/1.
 • MEN-I/63m/1 (przejściowe strona tytułowa arkusza ocen).
 • MEN-I/63n/1 (przejściowe strona tytułowa arkusza ocen dla przechodzących).
Dla gimnazjum
 • MEN-I/13b/2 (dorosłych, promocyjne z arkuszem ocen).
Dla szkoły specjalnej
 • MEN-I/47/2 (strona tytułowa arkusza ocen).
 • MEN-I/28/2 (promocyjne z arkuszem ocen).
 • MEN-I/29/2 (ukończenia z arkuszem ocen).
Dla liceum
 • MEN-I/48/2 (strona tytułowa arkusza ocen).
 • MEN-I/13/2 i MEN-I/14-w/2 (promocyjne z arkuszem ocen).
 • MEN-I/16/2 i MEN-I/17-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen).

 • MEN-I/21a/2 i MEN-I/21a-w/2 (promocyjne z arkuszem ocen przejściowe)
 • MEN-I/23a/2 i MEN-I/23a-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen przejściowe)
Dla technikum
 • MEN-I/50/2 (strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk).
 • MEN-I/19/2 i MEN-I/20-w/2 (promocyjne z arkuszem ocen) wersje A4 i A3.
 • MEN-I/21/2 i MEN-I/22-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen) wersje A4 i A3.

 • MEN-I/27a/2 i MEN-I/27a-w/2 (promocyjne z arkuszem ocen przejściowe)
 • MEN-I/28a/2 i MEN-I/28a-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen przejściowe)
Dla szkoły branżowej I st.
 • MEN-I/51/2 (strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk).
 • MEN-I/23/2 i MEN-I/24-w/2 (promocyjne z arkuszem ocen).
 • MEN-I/25/2 i MEN-I/26-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen).

 • MEN-I/23b/2 i MEN-I/24b-w/2 (promocyjne z arkuszem ocen przejściowe)
 • MEN-I/25b/2 i MEN-I/26b-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen przejściowe)
Dla szkoły branżowej II st.
 • MEN-I/52/2 (strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk).
 • MEN-I/27/2 (ukończenia z arkuszem ocen strony semestralne i strona końcowa).

 • MEN-I/26a/2 (ukończenia z arkuszem ocen przejściowe)
Dla zasadniczej szkoły zawodowej
 • Strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk.
 • MEN-I/18a/2 i MEN-I/18a-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen strony semestralne i strona końcowa przejściowe).
Dla szkoły policealnej
 • MEN-I/53/2 (strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk).
 • MEN-I/30/2 (ukończenia z arkuszem ocen strony semestralne i strona końcowa).
Legitymacje
 • MEN-I/1 i MEN-I/1 x 8 (8 szt. na karton A4 horyzontalnie).
 • MEN-I/2 i MEN-I/2 x 8 (8 szt. na karton A4 horyzontalnie).
 • MEN-I/3-N i MEN-I/3-N x 8 (8 szt. na karton A4 horyzontalnie).
 • MEN-I/4-N.
Dla szkół artystycznych
 • ART/1 w wersjach A4 i A3.
 • ART/3 i ART/3/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/3a i ART/3a/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/4 i ART/4/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/6 i ART/6/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/7 i ART/7/w.
 • ART/20 i ART/20/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/20a w wersjach A4 i A3.
 • ART/20b w wersjach A4 i A3.
 • ART/21 w wersjach A4 i A3.
 • ART/25 w wersjach A4 i A3.
 • ART/29 i ART/29/w.
 • ART/32.
 • ART/33.
 • ART/40 i ART/40/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/41 i ART/41/w w wersjach A4 i A3.

Wzory dla programu Cenzurka w wersji 2019b wg Rozporządzenia z sierpnia/września 2019r:

Dla szkoły podstawowej

 • MEN-I/1/1 z arkuszem ocen MEN-I/44/1 (klasy I-III).
 • MEN-I/3/1 i MEN-I/4-w/1 z arkuszem ocen MEN-I/44/1 (klasy IV-VII).
 • MEN-I/8/1 i MEN-I/9-w/1 z arkuszem ocen MEN-I/44/1. (klasa VIII).
 • MEN-I/44/1 (strona tytułowa arkusza ocen).

 • MEN-I/5/1 (przysposobienie do pracy).
 • MEN-I/10/1.

 • MEN-I/6/1 (niepełnosprawni).
 • MEN-I/11/1.
 • MEN-I/46/2 (strona tytułowa arkusza ocen).

 • MEN-I/3/1 i MEN-I/4-w/1 (przejściowe klasa VII) z arkuszem ocen MEN-I/63m/1.
 • MEN-I/8/1 i MEN-I/9-w/1 (przejściowe klasa VIII) z arkuszem ocen MEN-I/63m/1.
 • MEN-I/63m/1 (przejściowe strona tytułowa arkusza ocen).
 • MEN-I/63n/1 (przejściowe strona tytułowa arkusza ocen dla przechodzących).
Dla gimnazjum
 • MEN-I/13b/2 (dorosłych, promocyjne z arkuszem ocen).
Dla szkoły specjalnej
 • MEN-I/47/2 (strona tytułowa arkusza ocen).
 • MEN-I/28/2 (promocyjne z arkuszem ocen).
 • MEN-I/29/2 (ukończenia z arkuszem ocen).
Dla liceum
 • MEN-I/48/2 (strona tytułowa arkusza ocen).
 • MEN-I/13/2 i MEN-I/14-w/2 (promocyjne z arkuszem ocen).
 • MEN-I/16/2 i MEN-I/17-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen).

 • MEN-I/21a/2 i MEN-I/21a-w/2 (promocyjne z arkuszem ocen przejściowe)
 • MEN-I/23a/2 i MEN-I/23a-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen przejściowe)
Dla technikum
 • MEN-I/50/2 (strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk).
 • MEN-I/19/2 i MEN-I/20-w/2 (promocyjne z arkuszem ocen) wersje A4 i A3.
 • MEN-I/21/2 i MEN-I/22-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen) wersje A4 i A3.

 • MEN-I/27a/2 i MEN-I/27a-w/2 (promocyjne z arkuszem ocen przejściowe)
 • MEN-I/28a/2 i MEN-I/28a-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen przejściowe)
Dla szkoły branżowej I st.
 • MEN-I/51/2 (strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk).
 • MEN-I/23/2 i MEN-I/24-w/2 (promocyjne z arkuszem ocen).
 • MEN-I/25/2 i MEN-I/26-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen).

 • MEN-I/23b/2 i MEN-I/24b-w/2 (promocyjne z arkuszem ocen przejściowe)
 • MEN-I/25b/2 i MEN-I/26b-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen przejściowe)
Dla szkoły branżowej II st.
 • MEN-I/52/2 (strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk).
 • MEN-I/27/2 (ukończenia z arkuszem ocen strony semestralne i strona końcowa).

 • MEN-I/26a/2 (ukończenia z arkuszem ocen przejściowe)
Dla zasadniczej szkoły zawodowej
 • Strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk.
 • MEN-I/18a/2 i MEN-I/18a-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen strony semestralne i strona końcowa przejściowe).
Dla szkoły policealnej
 • MEN-I/53/2 (strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk).
 • MEN-I/30/2 (ukończenia z arkuszem ocen strony semestralne i strona końcowa).
Legitymacje
 • MEN-I/1 i MEN-I/1 x 8 (8 szt. na karton A4 horyzontalnie).
 • MEN-I/2 i MEN-I/2 x 8 (8 szt. na karton A4 horyzontalnie).
 • MEN-I/3-N i MEN-I/3-N x 8 (8 szt. na karton A4 horyzontalnie).
 • MEN-I/4-N.

Wzory dla programu Cenzurka w wersji 2019. Od września 2019 większość tych wzorców była już nieaktualna, gdyż we wrześniu 2019 była kolejna reforma.

Wzorce przejściowe dla szkoły podstawowej na sezon 2018/2019:

 • MEN-I/1/1 (promocyjne klasa III) z arkuszem ocen MEN-I/37b/2.
 • MEN-I/3a/2 (promocyjne klasa VI) z arkuszem ocen MEN-I/37b/2.
 • MEN-I/3/1 i MEN-I/4-w/1 (promocyjne klasa VII) z arkuszem ocen MEN-I/63m/2.
 • MEN-I/8/1 i MEN-I/9-w/1 (ukończenia klasa VIII) z arkuszem ocen MEN-I/63m/2.
 • MEN-I/37b/2 (strona tytułowa arkusza ocen).
Dla szkół artystycznych (z oceną punktową)
 • ART/1 w wersjach A4 i A3.
 • ART/3 i ART/3/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/3a i ART/3a/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/5 i ART/5/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/6 i ART/6/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/7 i ART/7/w.
 • ART/20 i ART/20/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/20a w wersjach A4 i A3.
 • ART/20c w wersjach A4 i A3.
 • ART/25 w wersjach A4 i A3.
 • ART/29 i ART/29/w.
 • ART/32.
 • ART/33.
 • ART/40 i ART/40/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/41 i ART/41/w w wersjach A4 i A3.
Dla szkoły policealnej
 • MEN-I/52/2 (strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk).
 • MEN-I/33/2 + MEN-I/52/2 (ukończenia z arkuszem ocen strona wewnętrzna i strona ostatnia).
Dla liceum, bez zasadniczych zmian (poprawiono ocenę "wdżr": uczęszczał/uczęszczała)
Dla technikum, jak wyżej
Dla szkoły branżowej, jak wyżej

Zaświadczenia o ukończeniu ...

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych (rozp. MEN 18 sie. 2017).
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu (rozp. MEN 18 sie. 2017).

Wzory dla programu Cenzurka w wersji 2018:

Dla szkoły podstawowej
 • MEN-I/45/1 (strona tytułowa arkusza ocen).
 • MEN-I/46/1 (strona tytułowa arkusza ocen dla niepełnosprawnych).
 • MEN-I/1/1 (promocyjne I-III z arkuszem ocen).
 • MEN-I/3/1 i MEN-I/4-w/1 (promocyjne IV-VII z arkuszem ocen).
 • MEN-I/8/1 i MEN-I/9-w/1 (ukończenia z arkuszem ocen).
 • MEN-I/6/1 (promocyjne niepełnospr. z arkuszem ocen).
 • MEN-I/11/1 (ukończenia niepełnospr. z arkuszem ocen).
 • MEN-I/5/1 (promocyjne przysposabiające do pracy).
 • MEN-I/10/1 (ukończenia przysposabiające do pracy).
Dla liceum
 • MEN-I/48/2 (strona tytułowa arkusza ocen).
 • MEN-I/13/2 i MEN-I/14-w/2 (promocyjne z arkuszem ocen).
 • MEN-I/16/2 i MEN-I/17-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen).
Dla technikum
 • MEN-I/49/2 (strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk).
 • MEN-I/19/2 i MEN-I/20-w/2 (promocyjne z arkuszem ocen) wersje A4 i A3.
 • MEN-I/21/2 i MEN-I/22-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen) wersje A4 i A3.
Dla szkoły branżowej I st.
 • MEN-I/50/2 (strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk).
 • MEN-I/23/2 i MEN-I/24-w/2 (promocyjne z arkuszem ocen).
 • MEN-I/25/2 i MEN-I/26-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen).
Dla szkoły branżowej II st.
 • MEN-I/51/2 (strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk).
 • MEN-I/27/2 i MEN-I/28-w/2 (promocyjne z arkuszem ocen).
 • MEN-I/29/2 i MEN-I/30-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen).
Dla szkoły specjalnej
 • MEN-I/47/2 (strona tytułowa arkusza ocen).
 • MEN-I/31/2 (promocyjne z arkuszem ocen).
 • MEN-I/32/2 (ukończenia z arkuszem ocen).
Dla szkoły policealnej
 • MEN-I/52/2 (strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk).
 • MEN-I/33/2 (ukończenia z arkuszem ocen).
Dla przedszkola
 • MEN-I/73 (zaświadczenie o spełnianiu obowiązku ...).
 • MEN-I/74 (informacja o gotowości do podjęcia nauki ...).
Legitymacje
 • MEN-I/1 i MEN-I/1 x 8 (8 szt. na karton A4 horyzontalnie).
 • MEN-I/2 i MEN-I/2 x 8 (8 szt. na karton A4 horyzontalnie).
 • MEN-I/3-N.
 • MEN-I/4-N.
Dla szkół artystycznych (z oceną punktową)
 • ART/7 i ART/7/w.
 • ART/29 i ART/29/w (z nadrukiem PRK I).
 • ART/40 i ART/40/w (z nadrukiem PRK V) w wersjach A4 i A3.
 • ART/41 i ART/41/w (z nadrukiem PRK V) w wersjach A4 i A3.

Wzory dla programu Cenzurka w wersji 2017:

Dla szkoły podstawowej
 • MEN-I/6b/2 i MEN-I/6b-w/2 (ukończenia z nadrukiem PRKI w wersjach z i bez arkusza ocen).
 • MEN-I/7a/2 (ukończenia z nadrukiem PRKI z niepełnosprawnością).
Dla gimnazjum
 • MEN-I/13b/2 i MEN-I/13b-w/2 (ukończenia z nadrukiem PRKII w wersjach z i bez arkusza ocen).
 • MEN-I/14b/2 (ukończenia z nadrukiem PRKII dla oddziałów przysposabiających do pracy).
 • MEN-I/15b/2 (ukończenia z nadrukiem PRKII z niepełnosprawnością).
Dla szkół artystycznych
 • ART/1 i ART/1/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/3 i ART/3/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/4 (z nadrukiem PRK I) w wersjach A4 i A3.
 • ART/4a w wersjach A4 i A3.
 • ART/5 i ART/5/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/6 i ART/6/w (z nadrukiem PRK II) w wersjach A4 i A3.
 • ART/6a w wersjach A4 i A3.
 • ART/7 i ART/7/w.
 • ART/20 i ART/20/w (z nadrukiem PRK I) w wersjach A4 i A3.
 • ART/22 w wersjach A4 i A3.
 • ART/25 w wersjach A4 i A3.
 • ART/27 i ART/27/w (z nadrukiem PRK I).
 • ART/30.
 • ART/31.
 • ART/40 i ART/40/w (z nadrukiem PRK V) w wersjach A4 i A3.
 • ART/41 i ART/41/w (z nadrukiem PRK V) w wersjach A4 i A3.

Najnowsze wzory dla programu Cenzurka w wersji 2016:

Dla szkół artystycznych
 • ART/1 i ART/1/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/3 i ART/3/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/4 w wersjach A4 i A3.
 • ART/5 i ART/5/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/6 i ART/6/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/7 i ART/7/w.
 • ART/20 i ART/20/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/22 w wersjach A4 i A3.
 • ART/25 w wersjach A4 i A3.
 • ART/27 i ART/27/w.
 • ART/30.
 • ART/31.
 • ART/40 i ART/40/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/41 i ART/41/w w wersjach A4 i A3.
Ukończenia dla gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym (z projektem edukacyjnym).
 • MEN-I/15a/2.

Najnowsze wzory dla programu Cenzurka w wersji 2015:

Dla szkół artystycznych
 • ART-II/200/3.
 • ART-II/200/3a.
 • ART-II/201/3 i ART-II/201-w/3 w wersjach A4 i A3.
 • ART-II/201/3b i ART-II/201-w/3b w wersjach A4 i A3.
 • ART-II/202/3a w wersjach A4 i A3.
 • ART-II/204/3 w wersjach A4 i A3.
 • ART-II/204/3a w wersjach A4 i A3.
 • ART-II/205/3 i ART-II/205-w/3.
 • ART-II/205/3a i ART-II/205-w/3a.
 • ART-II/233/3a i ART-II/233-w/3a w wersjach A4 i A3.
 • ART-II/235/3a i ART-II/235-w/3a w wersjach A4 i A3.
Inne wzory
 • Legitymacja MEN-I/50a/2 i MEN-I/50a-N/2 w wersji pojedynczej i jako składanka 4 x 2 do pocięcia.

Najnowsze wzory dla programu Cenzurka w wersji 2014:

Ukończenie kursu
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu (rozp. MEN z dn. 11 sty 2012).
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych (rozp. MEN z dn. 11 sty 2012).
 • Świadectwa technikum (w rozporządzeniu w formacie A3) w wersji podzielonej na kartki A4.

Najnowsze wzory dla programu Cenzurka w wersji 2013:

Dla szkoły podstawowej (zmiany w arkuszach ocen i świadectwach).
 • Strona tytułowa nowego arkusza ocen MEN-I/37b/2 dla zakładających arkusze w 1-szych klasach.
 • Strona tytułowa nowego arkusza ocen MEN-I/38b/2 dla zakładających arkusze w klasach z upośledzeniem umysł. w stopniu umiark. lub znaczn.
 • MEN-I/1/2 z nowym arkuszem ocen MEN-I/37b/2 i generatorem oceny opisowej dla klas 1-3.
 • MEN-I/1/2 z nowym arkuszem ocen MEN-I/38b/2 i generatorem oceny opisowej dla klas 1-3 z upośledzeniem umysł. w stopniu umiark. lub znaczn..
 • Nowe MEN-I/3a/2 i MEN-I/3a-w/2 z nowym arkuszem ocen MEN-I/37b/2 dla klas 4-5.
 • MEN-I/4/2 z nowym arkuszem ocen MEN-I/38b/2 dla klas 4-5 z upośledzeniem umysł. w stopniu umiark. lub znaczn.
 • Nowe MEN-I/6a/2 i MEN-I/6a-w/2 z nowym arkuszem ocen MEN-I/37b/2 dla klas 6.
 • MEN-I/7/2 z nowym arkuszem ocen MEN-I/38b/2 dla klas 6 z upośledzeniem umysł. w stopniu umiark. lub znaczn.
 • Powyższe wzorce bez arkuszy ocen dla wersji MINI programu.

Dla gimnazjum (zmiany w arkuszach ocen).
 • Nowa strona tytułowa arkusza ocen MEN-I/39b/2 dla zakładających arkusze w 1-szych klasach.
 • Nowa strona tytułowa arkusza ocen MEN-I/40b/2 dla zakładających arkusze w klasach z upośledzeniem umysł. w stopniu umiark. lub znaczn.
 • MEN-I/3/2 i MEN-I/3-w/2 z nowym arkuszem ocen dla klas 1 i 2.
 • MEN-I/6/2 i MEN-I/6-w/2 z nowym arkuszem ocen dla klas 3.
 • Powyższe wzorce bez arkuszy ocen dla wersji MINI programu.

Dla liceum ogólnokształcącego (zmiany w arkuszach i świadectwach).
 • Nowa strona tytułowa arkusza ocen MEN-I/42b/2 dla zakładających arkusze w 1-szych klasach.
 • Nowe MEN-I/21a/2 i MEN-I/21a-w/2 (promocyjne) z nowym arkuszem ocen.
 • Nowe MEN-I/23a/2 i MEN-I/23a-w/2 (ukończenia) z nowym arkuszem ocen.
 • Powyższe wzorce bez arkuszy ocen dla wersji MINI programu.

Dla technikum (zmiany w arkuszach ocen i świadectwach)
 • Nowa strona tytułowa oraz strona praktyk zawodowych arkusza ocen MEN-I/44b/2.
 • Nowe MEN-I/27a/2 i MEN-I/27a-w/2 (promocyjne), bez lub z nowym arkuszem ocen.
 • Nowe MEN-I/28a/2 i MEN-I/28a-w/2 (ukończenia), bez lub z nowym arkuszem ocen.
 • Powyższe w wersjach podzielonych na kartki A4 (dla wersji programu Cenzurka 2014 lub nowszej).

Dla zawodówki (zmiany w arkuszach ocen i świadectwach)
 • Nowa strona tytułowa oraz strona praktyk zawodowych arkusza ocen MEN-I/45b/2.
 • Nowe MEN-I/17a/2 i MEN-I/17a-w/2 (promocyjne), bez lub z nowym arkuszem ocen.
 • Nowe MEN-I/18a/2 i MEN-I/18a-w/2 (ukończenia), bez lub z nowym arkuszem ocen.

Dla szkoły policealnej
 • Nowa strona tytułowa arkusza ocen MEN-I/46b/2 dla zakładających arkusze w 1-szych klasach.
 • Kompletny arkusz ocen MEN-I/46b/2.

Dla dorosłych
 • Kompletny arkusz ocen MEN-I/47b/2.

Wzory 2010-11-12 (uwaga - Arkusze Ocen i dokumenty przedszkolne są niedostępne w wersji MINI): Dla przedszkoli.

 • Nowość: MEN-I/54/2 - Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
Dla szkoły podstawowej i szkoły specjalnej.
 • Stare świadectwo MENiS-I/1/2, nowy arkusz ocen dla klas 1-3 z generatorem oceny opisowej.
 • Świadectwa MENiS-I/3/2 i MENiS-I/3-w/2, arkusz ocen dla klas 4-5.
 • Świadectwa MENiS-I/9/2 i MENiS-I/9-w/2, arkusz ocen dla klas 6.
 • Powyższe wzorce bez arkuszy ocen dla wersji MINI programu.
 • Świadectwo MENiS-I/5/2 dla klas 4-5 szkół specjalnych z generatorem ocen opisowych.
 • Świadectwo MENiS-I/10/2 dla klas 6 szkół specjalnych z generatorem ocen opisowych.
 • Strona tytułowa arkusza ocen MEN-I/37/2 dla właśnie zakładających arkusze w 1-szych klasach.
 • Nowe MEN-I/1/2 z nowym arkuszem ocen i generatorem oceny opisowej dla klas 1-3.
 • Nowe MEN-I/3/2 i MEN-I/3-w/2 z nowym arkuszem ocen dla klas 4-5.
 • Nowe MEN-I/6/2 i MEN-I/6-w/2 z nowym arkuszem ocen ukończenia SP.
 • Powyższe wzorce bez arkuszy ocen dla wersji MINI programu.
 • Nowe MEN-I/4/2 z upośledzeniem, dla klas 4-5.
 • Nowe MEN-I/7/2 z upośledzeniem, ukończenia.

Dla gimnazjum i gimnazjum specjalnego
 • Świadectwa MEN-I/13a/2 i MEN-I/13a-w/2 w wersji z i bez arkusza ocen dla klasy 3 gimnazjum.
 • Świadectwo MEN-I/14a/2 dla klasy 3 oddziałów przysposabiających.
 • Świadectwo MEN-I/15a/2 dla klasy 3 uczniów z upośledzeniem.
 • Strona tytułowa arkusza ocen MEN-I/39/2 dla właśnie zakładających arkusze w 1-szych klasach.
 • Świadectwa MEN-I/9/2 i MEN-I/9-w/2, arkusz ocen dla 1-szej klasy gimnazjum.
 • Świadectwa MEN-I/13/2 i MEN-I/13-w/2, arkusz ocen dla klasy 3 gimnazjum.
 • Stare świadectwa MENiS-I/17/2 i MENiS-I/17-w/2, arkusz ocen dla klas 1-2.
 • Stare świadectwa MENiS-I/23/2 i MENiS-I/23-w/2, arkusz ocen dla klas 3.
 • Powyższe wzorce bez arkuszy ocen dla wersji MINI programu.
 • Świadectwo MEN-I/10/2 dla klas 1-2 oddziałów przysposabiających.
 • Świadectwo MEN-I/11/2 dla klas 1-2 uczniów z upośledzeniem.
 • Świadectwo MEN-I/14/2 dla klasy 3 oddziałów przysposabiających.
 • Świadectwo MEN-I/15/2 dla klasy 3 uczniów z upośledzeniem.
 • Stare świadectwo MENiS-I/19/2 dla klas 1-2 szkół specjalnych z generatorem ocen opisowych.
 • Stare świadectwo MENiS-I/25/2 dla klas 3 szkół specjalnych z generatorem ocen opisowych.
 • Stare świadectwo MENiS-I/26/2 dla słuchaczy gimnazjum dla dorosłych.

Dla liceum ogólnokształcącego
 • Strona tytułowa arkusza ocen MEN-I/42/2 dla właśnie zakładających arkusze w 1-szych klasach.
 • MEN-I/21/2 i MEN-I/21-w/2 promocyjne.
 • MEN-I/23/2 i MEN-I/23-w/2 ukończenia.
 • MEN-I/29/2 i MEN-I/29-w/2 LO uzupełniającego promocyjne.
 • MEN-I/30/2 i MEN-I/30-w/2 LO uzupełniającego ukończenia.
 • MENiS-I/46/2 i MENiS-I/46/-w/2 promocyjne.
 • MENiS-I/50/2 i MENiS-I/50/-w/2 ukończenia.
 • MENiS-I/51/2 ukończenia dla dorosłych.
 • MENiS-I/68/2 ukończenia uzupełniającego dla dorosłych.

Dla technikum
 • Strona tytułowa arkusza ocen MEN-I/44/2 dla właśnie zakładających arkusze w 1-szych klasach.
 • MEN-I/27/2 i MEN-I/27-w/2 promocyjne.
 • MEN-I/28/2 i MEN-I/28-w/2 ukończenia.
 • MEN-I/31/2 i MEN-I/31-w/2 technikum uzupełniającego promocyjne.
 • MEN-I/32/2 i MEN-I/32-w/2 technikum uzupełniającego ukończenia.
 • MENiS-I/61/2 i MENiS-I/61/-w/2 promocyjne.
 • MENiS-I/62/2 i MENiS-I/62/-w/2 ukończenia w wersjach A4 i A3.
 • MENiS-I/71/2 i MENiS-I/71-w/2 promocyjne dla młodzieży technikum uzupełniającego w wersjach A4 i A3.
 • MENiS-I/72/2 ukończenia dla młodzieży technikum uzupełniającego w wersjach A4 i A3.
 • MENiS-I/73/2 ukończenia dla słuchaczy technikum uzupełniającego dla dorosłych w wersjach A4 i A3.

Dla zawodówki
 • Strona tytułowa arkusza ocen MEN-I/45/2 dla właśnie zakładających arkusze w 1-szych klasach.
 • MEN-I/17/2 i MEN-I/17-w/2 promocyjne.
 • MEN-I/18/2 i MEN-I/18-w/2 ukończenia.
 • MENiS-I/32/2 i MENiS-I/32/-w/2 promocyjne.
 • MENiS-I/36/2 i MENiS-I/36/-w/2 ukończenia.

Dla liceum profilowanego
 • Strona tytułowa arkusza ocen MEN-I/43/2 dla właśnie zakładających arkusze w 1-szych klasach.
 • MEN-I/25/2 i MEN-I/25-w/2 promocyjne.
 • MEN-I/26/2 i MEN-I/26-w/2 ukończenia.
 • MENiS-I/56/2 i MENiS-I/56/-w/2 promocyjne.
 • MENiS-I/57/2 i MENiS-I/57/-w/2 ukończenia.

Dla szkoły policealnej
 • Strona tytułowa arkusza ocen MEN-I/46/2 dla właśnie zakładających arkusze w 1-szych klasach.
 • MEN-I/33/2 ukończenia szkoły policealnej.
 • MENiS-I/130/2 ukończenia.
 • MEN-I/130a/2 ukończenia w wersji ponad 22 przedmioty.
 • MENiS-I/131/2 ukończenia dla dorosłych.
 • MEN-I/131a/2 ukończenia dla dorosłych w wersji ponad 22 przedmioty.
 • MENiS-II/168/2 arkusz ocen szkoły zaocznej dla dorosłych.

Dla szkoły specjalnej, przysposabiającej do zawodu
 • MEN-I/19/2 promocyjne.
 • MEN-I/20/2 promocyjne.
 • MENiS-I/42/2 promocyjne.
 • MENiS-I/43/2 ukończenia.

Dla szkół artystycznych
 • Nowe ART-II/200/3.
 • Nowe ART-II/201/3 i ART-II/201-w/3 w wersjach A4 i A3.
 • Nowe ART-II/203/3 i ART-II/203-w/3 w wersjach A4 i A3.
 • Nowe ART-II/204/3 w wersjach A4 i A3.
 • Nowe ART-II/205/3 i ART-II/205-w/3.
 • Nowe ART-II/220/3 i ART-II/220-w/3 w wersjach A4 i A3.
 • Nowe ART-II/221/3 i ART-II/221-w/3 w wersjach A4 i A3.
 • Nowe ART-II/230/3 i ART-II/230-w/3 w wersjach A4 i A3.
 • Nowe ART-II/233/3 i ART-II/233-w/3 w wersjach A4 i A3.
 • ART-II/200/3.
 • ART-II/201/3 i ART-II/201-w/3 w wersjach A4 i A3.
 • ART-II/203/3 i ART-II/203-w/3 w wersjach A4 i A3.
 • ART-II/204/3 w wersjach A4 i A3.
 • ART-II/205/3 i ART-II/205-w/3.
 • ART-II/220/3 i ART-II/220-w/3 w wersjach A4 i A3.
 • ART-II/221/3 i ART-II/221-w/3 w wersjach A4 i A3.
 • ART-II/230/3 i ART-II/230-w/3 w wersjach A4 i A3.
 • ART-II/233/3 i ART-II/233-w/3 w wersjach A4 i A3.
 • ART-II/250/3 i ART-II/250-w/3 w wersjach A4 i A3.

Inne wzory:

 • Legitymacja uczniowska

Zaświadczenie o ukończeniu ...

 • Nowość: zaświadczenie o ukończ. dokszt. teoret. młod. prac (rozp. MEN 11 sty. 2012).
 • Nowość: druk MEN-III/1.

Wzory 2008-2009 (uwaga - Arkusze Ocen są niedostępne w wersji MINI):


Dla szkoły podstawowej i szkoły specjalnej.
 • MENiS-I/1/2, arkusz ocen dla klas 1-3 z generatorem oceny opisowej.
 • MENiS-I/3/2 i MENiS-I/3-w/2, arkusz ocen dla klas 4-5.
 • MENiS-I/9/2 i MENiS-I/9-w/2, arkusz ocen dla klas 6.
 • Powyższe wzorce bez arkuszy ocen dla wersji MINI programu.
 • MENiS-I/5/2 dla klas 4-5 szkół specjalnych z generatorem ocen opisowych.
 • MENiS-I/10/2 dla klas 6 szkół specjalnych z generatorem ocen opisowych.

Dla gimnazjum i gimnazjum specjalnego
 • MENiS-I/17/2 i MENiS-I/17-w/2, arkusz ocen dla klas 1-2.
 • MENiS-I/23/2 i MENiS-I/23-w/2, arkusz ocen dla klas 3.
 • Powyższe wzorce bez arkuszy ocen dla wersji MINI programu.
 • MENiS-I/19/2 dla klas 1-2 szkół specjalnych z generatorem ocen opisowych.
 • MENiS-I/25/2 dla klas 3 szkół specjalnych z generatorem ocen opisowych.
 • MENiS-I/26/2 dla słuchaczy gimnazjum dla dorosłych.

Dla liceum ogólnokształcącego
 • MENiS-I/46/2 i MENiS-I/46/-w/2 promocyjne.
 • MENiS-I/50/2 i MENiS-I/50/-w/2 ukończenia.
 • MENiS-I/51/2 ukończenia dla dorosłych.
 • MENiS-I/68/2 ukończenia uzupełniającego dla dorosłych.

Dla technikum
 • MENiS-I/61/2 i MENiS-I/61/-w/2 promocyjne.
 • MENiS-I/62/2 i MENiS-I/62/-w/2 ukończenia w wersjach A4 i A3.
 • MENiS-I/71/2 i MENiS-I/71-w/2 promocyjne dla młodzieży technikum uzupełniającego w wersjach A4 i A3.
 • MENiS-I/72/2 ukończenia dla młodzieży technikum uzupełniającego w wersjach A4 i A3.
 • MENiS-I/73/2 ukończenia dla słuchaczy technikum uzupełniającego dla dorosłych w wersjach A4 i A3.

Dla zawodówki
 • MENiS-I/32/2 i MENiS-I/32/-w/2 promocyjne.
 • MENiS-I/36/2 i MENiS-I/36/-w/2 ukończenia.

Dla liceum profilowanego
 • MENiS-I/56/2 i MENiS-I/56/-w/2 promocyjne.
 • MENiS-I/57/2 i MENiS-I/57/-w/2 ukończenia.

Dla szkoły policealnej
 • MENiS-I/130/2 ukończenia.
 • MEN-I/130a/2 ukończenia w wersji ponad 22 przedmioty.
 • MENiS-I/131/2 ukończenia dla dorosłych.
 • MEN-I/131a/2 ukończenia dla dorosłych w wersji ponad 22 przedmioty.
 • MENiS-II/168/2 arkusz ocen szkoły zaocznej dla dorosłych.

Dla szkoły specjalnej, przysposabiającej do zawodu
 • MENiS-I/42/2 promocyjne.
 • MENiS-I/43/2 ukończenia.

Dla szkół artystycznych
 • ART-II/200/3.
 • ART-II/201/3 i ART-II/201-w/3 w wersjach A4 i A3.
 • ART-II/203/3 i ART-II/203-w/3 w wersjach A4 i A3.
 • ART-II/204/3 w wersjach A4 i A3.
 • ART-II/205/3 i ART-II/205-w/3.
 • ART-II/220/3 i ART-II/220-w/3 w wersjach A4 i A3.
 • ART-II/221/3 i ART-II/221-w/3 w wersjach A4 i A3.
 • ART-II/230/3 i ART-II/230-w/3 w wersjach A4 i A3.
 • ART-II/233/3 i ART-II/233-w/3 w wersjach A4 i A3.
 • ART-II/250/3 i ART-II/250-w/3 w wersjach A4 i A3.

Wzory 2005, 2006, 2007, odczytywane przez ubiegłoroczną wersję programu i być może przez wersje z lat wcześniejszych. Wzory te nie są już w żaden sposób konserwowane przez Astar 05:

Świadectwa szkoły podstawowej w wersjach klasycznych lub na czysty papier.

 • MENiS-I/1/2 dla klas 1-3 z generatorem oceny opisowej, w wersji w drugiej osobie ("Piszesz starannie ...") i w trzeciej osobie ("Uczeń pisze starannie ...").
 • MENiS-I/3/2 i MENiS-I/3-w/2 dla klas 4-5.
 • MENiS-I/9/2 i MENiS-I/9-w/2 dla klas 6.
 • MENiS-I/5/2 dla klas 4-5 szkół specjalnych z generatorem ocen opisowych.
 • MENiS-I/10/2 dla klas 6 szkół specjalnych z generatorem ocen opisowych.

Świadectwa gimnazjalne w wersjach klasycznych lub na czysty papier.

 • MENiS-I/17/2 i MENiS-I/17-w/2 dla klas 1-2.
 • MENiS-I/23/2 i MENiS-I/23-w/2 dla klas 3.
 • MENiS-I/19/2 dla klas 1-2 szkół specjalnych z generatorem ocen opisowych.
 • MENiS-I/25/2 dla klas 3 szkół specjalnych z generatorem ocen opisowych.

Świadectwa zasadniczej szkoły zawodowej w wersjach klasycznych lub na czysty papier.

 • MENiS-I/32/2 i MENiS-I/32-w/2 promocyjne.
 • MENiS-I/36/2 i MENiS-I/36-w/2 ukończenia.

Świadectwa liceum ogólnokształcącego w wersjach klasycznych lub na czysty papier.

 • MENiS-I/46/2 i MENiS-I/46-w/2 dla klas 1-2.
 • MENiS-I/50/2 i MENiS-I/50-w/2 dla klas 3.
 • MENiS-I/50/2 i MENiS-I/50-w/2 dla klas 3.
 • MENiS-I/68/2 (ukończenia uzupełniającego dla dorosłych).
 • MENiS-I/76/2 i MENiS-I/76-w/2 (ukończenia starego LO).
 • MENiS-I/98/2 wydawane po zdaniu egzaminu dojrzałości.

Świadectwa liceum profilowanego w wersjach klasycznych lub na czysty papier.

 • MENiS-I/56/2 i MENiS-I/56-w/2 promocyjne.
 • MENiS-I/57/2 i MENiS-I/57-w/2 ukończenia.

Świadectwa technikum w wersjach klasycznych lub na czysty papier w formacie A4 i A3.

 • MENiS-I/61/2 i MENiS-I/61-w/2 promocyjne.
 • MENiS-I/62/2 i MENiS-I/62-w/2 ukończenia A3 i A4.
 • Świadectwo ukończenia Technikum dla Dorosłych(zwymiarował p. Łukasz Rakus - Educatorium Łódź)

Świadectwa ukończenia szkoły policealnej w wersjach klasycznych lub na czysty papier w formacie A4 i A3.

 • MENiS-I/100/2 ukończenia w formatach A3 i A4.

Inne wzory:

 • MENiS-II/105/2 Dyplom uzyskania tytułu zawodowego
 • Dyplom ukończenia Szkoły Policealnej (zwymiarował p. Zygmunt Chrząszcz - Tarnów)
 • MENiS-II/180/2 Legitymacja uczniowska
 • Zaświadczenie: uzyskiwanie i uzupełnianie przez dorosłych wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych
Rozmnażanie wzorca

Po upewnieniu się, że wszystkie frazy są odpowiednio spasowane, rozmnażamy wzorzec na poszczególnych wychowawców.

Powtórzmy:

jedna osoba sprawdza wzorzec, wpisuje stałe elementy, a wszyscy nauczyciele korzystają z jej pracy. Jest to niezwykle ważna operacja, uwalniająca całą szkolną społeczność od wykonywania żmudnej pracy.
Wpisywanie danych o uczniach

Wychowawcy otrzymali na dyskietkach zwymiarowane wzorce i kopię programu "Cenzurka" i przystępują do wpisywania danych o swoich uczniach.

Uwaga:

Jeśli wychowawcy będą wpisywać dane w swoich domach, niezbędne może okazać się krótkie przeszkolenie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
 • zapis danych,
 • wypełnianie formularza w zaznaczeniu, by powtarzające się słowo wprowadzać tylko raz.

W wielu szkołach wychowawcy poświęcają jeden wieczór i przychodzą do pracowni, by z pomocą szkolnego eksperta szybko wpisać swoje dane. Do domu otrzymują tabelaryczne wydruki swoich danych i sprawdzają je. Jutro nastąpi hurtowy wydruk świadectw ...

Drukowanie cenzurek

Drukowanie dokumentów jednokartkowych (czyli np. świadectw promocyjnych) nie stwarza żadnych problemów. Należy jedynie zadbać o odpowiednie zorganizowanie pracy:
 • Niech szkolny ekspert komputerowy zwymiaruje dokument, sprawdzi na fikcyjnych danych celność pozycjonowania fraz, dobór liternictwa, itp. Ostateczne próby muszą być wykonane na docelowej drukarce.
 • Potem ekspert komputerowy zorganizuje innym osobom wprowadzanie danych do tabel - poinformuje o sposobie wypełniania blokowego (po co 30 razy wpisywać słowo Białystok ...), zapisie danych na dysku itp. W niektórych szkołach wymyślono taki oto sposób: dane do formularza tabelarycznego wpisują uczniowie w szkolnej pracowni, może na kółku informatycznym. Dla dzieci to świetna zabawa i okazuje się, że w ciągu godziny praca jest wykonana. Wtedy robi się tabelaryczne wydruki, rozdaje je wychowawcom, którzy w domu sprawdzają poprawność wpisanej informacji.
 • Jutro nastąpi hurtowy wydruk cenzurek ...
Małe kartoniki (legitymacje, identyfikatory) wymagają tylko odpowiedniej drukarki, której nie będzie przeszkadzała sztywność papieru i jego niestandardowy rozmiar.
Druk na czystym papierze

Program umożliwia wypełnianie klasycznych formularzy, jak i ich kompletny wydruk na czystym papierze giloszowym. Zdecydowanie zalecamy druk na czystym papierze, gdyż odpada problem z precyzyjnym pozycjonowaniem fraz, aby trafiały one w odpowiednie pola, przygotowane w drukarni.
 • Ręcznie wypełniamy gotowe, pryzgotowane w drukarni formularze świadectw i arkuszy ocen.
 • Komputerowo drukujmy na czystym papierze giloszowym.
Często zadawane pytania
Wydruk jest bardzo powolny!

Odp. Za mało pamięci w komputerze. Zanim znajdą Państwo inny komputer, prosimy w ustawieniach drukarki oraz w Opcjach Cenzurki wyłączyć ewentualny kolor. Należy też obniżyć jakość druku do 600 DPI, co jest aż nadto do drukowania tekstów.
Przesyłanie danych do drukarki może też znacząco opóźniać pracowniana sieć komputerowa - najlepiej na czas drukowania zestawić oddzielne stanowisko komputerowe z drukarką.

Nie pasują poszczególne frazy. Jak poprawić ich położenie?

Odp. W formularzu opisującym dokument (pod przyciskiem z ołówkiem) odszukać frazę i skorygować jej położenie w poziomie lub w pionie (parametr x0 lub y0).

- Nie pasują wszystkie frazy na stronie. Jak poprawić ich położenie?

Odp. W formularzu Opcji (pod przyciskiem z młotkiem) przestawić marginesy dokumentu. Marginesy mogą być ujemne. Albo w formularzu opisującym dokument (pod przyciskiem z ołówkiem) zaznaczyć położenia tych fraz i korygować je SZARYM PLUSEM lub SZARYM MINUSEM, jednocześnie trzymając przyciśnięty klawisz SHIFT.

- Jak wydrukować formularz A3?

Odp. Swiadectwo złożone z 3 lub 4 stron (np. maturalne, dojrzałości) może być drukowane w formacie A3, o ile mamy taką drukarkę. W opcjach drukarki (w Windows) należy ustawić rozmiar papieru A3, zaś w programie Cenzurka odczytać gotowy wzorzec, zwymiarowany w tym formacie.

- Mam czysty papier giloszowy. Jak wydrukować cały formularz świadectwa i wdrukować w niego zmienne frazy?

Odp. W formularzu Opcji (pod przyciskiem z młotkiem) przestawić opcję mam całkowicie czysty papier giloszowy.

- Jeśli zwymiaruję dokument i (dotyczy wersji MAXI) rozmnożę go dla poszczególnych nauczycieli, to jak oni sobie poradzą bez dyskietki - klucza? (w nowszej wersji programu bez hasła instalacyjnego?)

Odp. Nauczyciele pracujący z plikami rozmnożonymi dla poszczególnych nauczycieli nie będą pytani o dyskietkę - klucz czy hasło. Ściślej - zostaną spytani, ale odpowiedź zostanie zignorowana.